Rules & Tips
Regels dienen opgevolgd te worden!

Wij verwachten niet dat iedereen dag in dag uit online is en op ETS2 speelt om zijn kilometers te halen, het begrip "privé en realiteit boven gaming" is onze ingesteldheid. Wat willen wij daarmee bedoelen is dat privé (school, familie, werk,...) voorrang heeft op gamen. 

Regels tijdens het rijden: 

▪ Respect hebben voor materiaal alsook dat van anderen

Wegcode van TruckersMP kennen,

▪ Een ban voor wangedrag op TruckersMP -> een mute op discord voor dezelfde periode,

▪ Rij en rusttijden respecteren,

▪ Min. leeftijd 15 jaar (voor de collega's onder de 18 jaar word er op aangedrongen en verwacht zich aan deze regels te houden,)

▪ 5000 km/maand real, 

▪ Geen grof/kwetsend taalgebruik,

Tijdens een rit met lading max. 90km/h zonder lading geen snelheidsbeperking,

▪ Stoppen voor rode lichten niet noodzakelijk indien er niemand in de buurt is die gehinderd wordt,

▪ Gameplay menu 'gewenste leveringslengte' op max.,

▪ Truck & trailer met onze eigen skin©, 

▪ 'Trans-Europ BE/NL' als in-game clan tag in witte kleur,

Rijden met TruckersBook actief,

▪ Het zwartmaken of beledigen van een persoon in functie leid tot een verbanning en blacklisting op de VTC,


Discord Regels:

▪ Leden die de discord joinen zijn in orde met de eisen die wij stellen,

▪ Alle kanalen worden gebruikt voor wat ze dienen. Misbruik wordt niet toegestaan,

▪ Geen discussies starten in verband met bepaalde onderwerpen. Hou die in uw DM,

▪ Irriteren van personen in spraak of overige kanalen wordt niet getolereerd,

▪ Problemen met leden wordt gemeld bij de personeelsverantwoordelijke, niet in de openbare kanalen,

▪ Adverteren leid naar verbanning of u wordt gezet op 'inactief'